Λίγα λόγια

Ο σκοπός αυτής της σελίδας και όχι μόνο ο δικός μου (αλλά και όλων των απλών σκεπτόμενων ανθρώπων) είναι η έκφραση της οργή μου, του παραπόνου μου και της απελπισίας μου στην κατάντια μερικών απλών – διασήμων ανθρώπων (γιατί έτσι έχουμε καταντήσει να δίνουμε αξία σε μερικούς ανθρώπους) να συμπεριφέρονται σαν Neanderthal.
Σε αυτό των χώρο φιλοξενίας ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται μέσω άρθρων, εικόνας ή και βίντεο για ό,τι των ενοχλεί από την καθημερινή του ζωή ανώνυμα ή επώνυμα, γιατί η επιλογή του είναι δική του και μόνο δική του.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

(Video) – Βουλή των ………..????? – Γιάννης Πίνει Γιάννης Κερνάει!!


12 Σεπ. 2013 - Ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής.
Η μαγεία της «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑΣ» με πρωταγωνιστεί τον πρόεδρο Κ. Βιρβιδάκη.
Θέλω να παρατηρήσετε ΟΤΙ αγνοεί έναν βουλευτή ΟΤΙ ερωτάει και εγκρίνει μόνος του και το ποιο κουλ ΟΤΙ ούτε καν κοιτάει και κανέναν αν έχει αντίρρηση βρε παιδί μου !!!!!!!!!!!!!!
Αναφωνήστε τρεις φορές μετά από μένα.
ΖΗΤΩ «εγκρίνεται κατά πλειοψηφία»,
ΖΗΤΩ «εγκρίνεται κατά πλειοψηφία»,
ΖΗΤΩ «εγκρίνεται κατά πλειοψηφία».

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ και επειδή μπορεί ……λέω μπορεί να μη το διαβάσατε ……. δώστε και λίγο έμφαση στο Άρθρο 70 Παράγραφο 3 του Κανονισμού την Βουλής ………….. έτσι βρε παιδί μου γιατί και εσείς άνθρωπος είστε μπορεί να μη προλάβατε !!!!!!!!!

Κανονισμός της Βουλής

'Αρθρo 70:Tρόπoι ψηφoφoρίας 

1. H ψήφoς των Boυλευτών είναι πρoσωπική με την επιφύλαξη του άρθρου 70Α.
2. H ψηφoφoρία είναι φανερή ή μυστική. Aν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός δεν πρoβλέπoυν ρητά τo αντίθετo, η ψηφoφoρία είναι φανερή.
3. H φανερή ψηφoφoρία διεξάγεται είτε με ανάταση τoυ χεριoύ, είτε με έγερση, είτε με oνoμαστική κλήση. H μυστική ψηφoφoρία διεξάγεται με ψηφoδέλτια.
4. H ψηφoφoρία μπoρεί να γίνει και με συστήματα σύγχρoνης τεχνoλoγίας (ηλεκτρoνικό σύστημα) και πάντoτε με τρόπo πoυ θα διασφαλίζει τo απόρρητo στις μυστικές ψηφoφoρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: