Λίγα λόγια

Ο σκοπός αυτής της σελίδας και όχι μόνο ο δικός μου (αλλά και όλων των απλών σκεπτόμενων ανθρώπων) είναι η έκφραση της οργή μου, του παραπόνου μου και της απελπισίας μου στην κατάντια μερικών απλών – διασήμων ανθρώπων (γιατί έτσι έχουμε καταντήσει να δίνουμε αξία σε μερικούς ανθρώπους) να συμπεριφέρονται σαν Neanderthal.
Σε αυτό των χώρο φιλοξενίας ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται μέσω άρθρων, εικόνας ή και βίντεο για ό,τι των ενοχλεί από την καθημερινή του ζωή ανώνυμα ή επώνυμα, γιατί η επιλογή του είναι δική του και μόνο δική του.

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων


Με εγκύκλιο που απόστειλε σε όλους τους Δημόσιου φορείς το Υπουργείο Οικονομικών αλλάζει τον τρόπο πληρωμής τους.
Πιστεύω ό,τι κάποιους μπορεί να τους ενδιαφέρει και για αυτό όποιος θέλει την πλήρη εγκύκλιο μπορεί να την κατεβάσει από εδώ.

Επί του άρθρου 15
Ημερομηνίες καταβολής πληρωμών
1.
Οι ημερομηνίες καταβολής αποδοχών των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση είναι οι 27η και 13η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ημερομηνίες καταβολής αποδοχών υπάγονται και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999.
3. Οι λοιπές αμοιβές (αποζημιώσεις από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, υπερωρίες κλπ) καταβάλλονται στις 13 ή 27 επόμενου μήνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της εγκυκλίου. Τις ίδιες ημερομηνίες, καταβάλλεται η μισθοδοσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή αυτής δεδουλευμένα.
4. Για όσους δεν μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 ή τα επιδόματα εορτών και άδειας δεν καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, οι ημερομηνίες που θα καταβληθούν τα επιδόματα εορτών και άδειας είναι οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
5. Οι κρατήσεις προς τρίτους καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο οι αμοιβές αναφέρονται ή καταβάλλονται, όποιος μήνας εκ των δύο είναι μεταγενέστερος.
6. Η ΕΑΠ, σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ/Δ3 0 ,μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, καταρτίζει ημερολόγιο καταληκτικών ημερομηνιών αποστολής στοιχείων από τους εκκαθαριστές στην ΕΑΠ, καθώς και ημερομηνίες πληρωμής για το επόμενο έτος, κατά μήνα. Το ημερολόγιο αυτό το αποστέλλει ηλεκτρονικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: