Λίγα λόγια

Ο σκοπός αυτής της σελίδας και όχι μόνο ο δικός μου (αλλά και όλων των απλών σκεπτόμενων ανθρώπων) είναι η έκφραση της οργή μου, του παραπόνου μου και της απελπισίας μου στην κατάντια μερικών απλών – διασήμων ανθρώπων (γιατί έτσι έχουμε καταντήσει να δίνουμε αξία σε μερικούς ανθρώπους) να συμπεριφέρονται σαν Neanderthal.
Σε αυτό των χώρο φιλοξενίας ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται μέσω άρθρων, εικόνας ή και βίντεο για ό,τι των ενοχλεί από την καθημερινή του ζωή ανώνυμα ή επώνυμα, γιατί η επιλογή του είναι δική του και μόνο δική του.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Χωρίς επίδομα εορτών και αδείας οι σε εργασιακή εφεδρεία και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δημόσιοι υπάλληλοι


Δεν θα λαμβάνουν τα επιδόματα εορτών και αδείας οι δημόσιοι υπάλληλοι που εντάσσονται σε εργασιακή εφεδρεία και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, ενώ οι αποδοχές τους θα προσδιορίζονται στο 60% των νέων βασικών μισθών που προσδιορίστηκαν με το νέο ενιαίο μισθολόγιο εφόσον η ένταξή τους στα καθεστώτα αυτά έχει γίνει από την 1η Νοεμβρίου 2011 και μετά.
Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου που εντάσσονται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία. Ειδικότερα:
1 Σε κάθε υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιονδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
2 Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι 24 μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
3 Συνεπώς, οι υπάλληλοι που τίθενται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καθώς και σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, μετά την 1-11-2011 που εφαρμόζεται το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού που προκύπτει μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς και στα Μ.Κ. των βαθμών της κατηγορίας τους, χωρίς την καταβολή οποιονδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
4 Όσον αφορά τα επιδόματα εορτών και αδείας που δικαιούνται να λάβουν οι ως άνω υπάλληλοι, αυτά θα καταβληθούν μόνο εάν οι αποδοχές που ελάμβαναν κατά την προηγουμένη ημέρα από αυτή που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία ήταν χαμηλότερες από το προβλεπόμενο όριο των 3.083 ευρώ το μήνα και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μισθοδοτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ένταξής τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.
5 Κατά το χρόνο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας, οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών και άδειας.
6 Η περικοπή των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης. Για παράδειγμα υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, ελάμβανε, πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου, συνολικές αποδοχές 2.550 ευρώ στις οποίες περιλαμβανόταν επίδομα θέσης ευθύνης 52,62 ευρώ. Αρα, οι αποδοχές που ελάμβανε χωρίς το εν λόγω επίδομα ανέρχονταν στο ποσό των 2.497,38 ευρώ.
Εστω ότι, ο νέος βασικός του μισθός ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.588 ευρώ και επιπλέον 250 ευρώ ως επίδομα θέσης ευθύνης, δηλαδή συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.838 ευρώ. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης θα συγκριθούν οι αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (2.497,38 ευρώ) με αυτές που δικαιούται, με το νέο μισθολόγιο, επίσης χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (1.588 ευρώ).

By: John_Spider

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: